Satversmes tiesas tiesneši turpina uzsākto iniciatīvu un dodas apciemot skolas

24.03.2017.

Šodien, 24. martā, Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis viesojas Saldus vidusskolā, savukārt pirmdien, 27. martā, Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova dosies uz Salacgrīvas vidusskolu.

Turpinot Satversmes tiesas jubilejas gadā uzsākto iniciatīvu, Satversmes tiesas tiesneši ar izglītojošu lekciju viesojās skolās, arī tajās, kur paši savulaik guvuši zinības. Tikšanās laikā tiesneši skolēniem stāstīs par tiesneša profesiju, Latvijas tiesību sistēmu un Satversmes tiesu. Skolēniem būs iespēja uzzināt tiesnešu personīgo pieredzi karjeras ceļa izvēlē.

Satversmes tiesas tiesnese Sanita Osipova saka: “Mums ir jāveido izpratne jauniešos par valstī notiekošajiem procesiem. Svarīgi, lai jaunā paaudze būtu vērtējoša, atbildīga un iesaistīties griboša. No viņu spējām ir atkarīga Latvijas attīstība.”

Satversmes tiesas tiesnesim Uldim Ķinim Saldus vidusskolas apmeklējums iegūst simbolisku nozīmi, jo šī gada 31. martā Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis izbeigs darba gaitas Satversmes tiesā saistībā ar Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru izbeigšanos.

Uldis Ķinis atzīst: “Priecājos par iespēju tikties ar jauniešiem un runāt par tieslietām. Vēlos raisīt viņos interesi par jurisprudenci un ticu, ka vairāki no viņiem atradīs savu aicinājumu studēt tiesības. Iespējams, kāds nākotnē kļūs par nākamo Satversmes tiesas tiesnesi un atcerēsies mūsu tikšanos.”

Satversmes tiesa ir atvērta sadarbībai ne vien ar skolām, bet arī ar pašvaldībām, valsts iestādēm, augstskolām, bibliotēkām, domnīcām un citiem interesentiem. Interesi par iespēju sarīkot tikšanos var pieteikt, rakstot uz e-pastu ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 26200580.