Satversmes tiesas tiesneši tiksies ar Beļģijas un Čehijas konstitucionālo tiesu tiesnešiem

24.10.2016.

Šodien, 24. novembrī Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Daiga Rezevska ir devušies uz Brno (Čehijā), lai tiktos ar Čehijas un Beļģijas konstitucionālo tiesu tiesnešiem un runātu par konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas dialogu.

Tikšanās laikā tiesneši apspriedīs konstitucionālo tiesu vēršanos Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš vēstīs par Satversmes tiesas procesa regulējumu, tostarp arī par iespējamiem grozījumiem Satversmes tiesas likumā.

Satversmes tiesa līdz šim nav vērsusies Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciālu jautājumu. Vienlaikus šādu jautājumu Satversmes tiesa ir aplūkojusi, piemēram, spiedumos lietās Nr. 2008-47-01 un Nr. 2010-71-01.

Saskaņā ar Lisabonas līgumu* Eiropas Savienības Tiesa pēc dalībvalstu tiesu pieprasījuma sniedz prejudiciālus nolēmumus par Eiropas Savienības tiesību aktu interpretāciju vai iestāžu pieņemto aktu spēkā esamību.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna [angļu valodā] pieejama šeit.


* Pilns nosaukums – Lisabonas līgums, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

www.lezatka.com

www.lezatka.com