Satversmes tiesas tiesneši tikšanās reizē ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu uzsver pieejama un efektīva tiesas procesa nozīmi tiesiskuma veicināšanā

14.06.2023.

Šodien, 14. jūnijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Tikšanās laikā puses pārrunāja nepieciešamos uzlabojumus normatīvajā regulējumā par valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, Satversmes tiesas un Ministru kabineta sadarbības stiprināšanu, Satversmes tiesas likuma grozījumu nepieciešamību, kas paātrinātu atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanu, kā arī citas Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībai būtiskas aktualitātes.

Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents bija vienisprātis par nepieciešamību sagatavot grozījumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības tiesiskajā regulējumā, lai vēl vairāk sekmētu Satversmes tiesas procesa pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam un nodrošinātu mazāk aizsargātu cilvēku pamattiesību aizstāvēšanu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra: “Satversmes tiesas procesā ir paredzēta valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Līdz šim valsts apmaksātās juridiskās palīdzības ietvaros sociāli mazāk aizsargātās personas savas tiesības vērsties Satversmes tiesā ir izmantojušas tik reti, ka rodas pamats uzdot jautājumu, vai izveidotais rīks mazāk aizsargātu personu pamattiesību aizsardzībai darbojas pietiekami efektīvi. Lai risinātu šo problēmjautājumu, ir nepieciešams uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā un stiprināt Juridiskās palīdzības administrācijas kapacitāti.”

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Valdības un Satversmes tiesas dialogs un sadarbība ir būtisks priekšnosacījums valsts pārvaldes darba pilnveidošanā. Atziņas un secinājumi, ko sniedzat par jūsu redzeslokā nonākušiem valdības lēmumiem, dod iespēju uzlabot valdības lēmumu kvalitāti un tiesisko ietvaru. Tādēļ esmu patiesi gandarīts par iespēju šodien tikties un pārrunāt aktuālos jautājumus.”

Tikšanās laikā puses diskutēja par Satversmes tiesas likuma grozījumu virzību tuvākajā nākotnē un e-lietas ieviešanu, lai uzlabotu Satversmes tiesas procesa efektivitāti, izmantojot modernās tehnoloģijas. Satversmes tiesas tiesneši uzsvēra, ka šie uzlabojumi sekmēs Satversmes tiesas procesa pieejamību visā Latvijā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš tika informēts par Satversmes tiesas aktualitātēm tiesvedībā un starptautiskajā sadarbībā. Viņš atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas aktīvo darbību pasaules konstitucionālo tiesu saimē, sniedzot būtisku ieguldījumu kopējās Eiropas tiesiskās telpas attīstībā un atbalstot kolēģus Ukrainas un Moldovas Konstitucionālajās tiesās.

Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents savstarpējā tikšanās reizē akcentēja atvērta un efektīva dialoga nozīmi starp valsts konstitucionālajiem orgāniem, lai sekmētu kopīgu darbu tiesiskuma stiprināšanā un iedzīvotāju pamattiesību aizsardzībā.

Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Foto: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja.