Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Valsts prezidentu Egilu Levitu

11.10.2022.

Šodien, 11. oktobrī, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš iepazīstināja Valsts prezidentu ar Satversmes tiesas tiesnesi Jautrīti Briedi, kura saskaņā ar Satversmes tiesas likumu uzsāka pildīt Satversmes tiesas tiesneša pienākumus šā gada 1. septembrī. Tādējādi Satversmes tiesa atgriezās pie lietu izskatīšanas pilnā septiņu tiesnešu sastāvā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra: “Koleģialitātes princips ne tikai efektīvi nodrošina Satversmes tiesas objektivitāti, bet arī sekmē Satversmes tiesas spēku, darbojoties vienotā komandā, kurā liela nozīme ir katra tiesneša unikālajām personībām, specifiskajām zināšanām un individuālajai pieredzei savā iepriekšējā karjerā. Jautrīte Briede ir autoritatīva tiesībzinātniece un ļoti cienījama tiesnese ar ilggadīgu darba pieredzi, kuras stāšanās Satversmes tiesas tiesneša amatā jau šobrīd ir stiprinājusi tiesnešu komandas darbu. Tas ir ļoti svarīgi, ka Satversmes tiesa ir atgriezusies pie lietu izskatīšanas pilnā septiņu tiesnešu sastāvā, sperot soli Satversmes otrajā gadsimtā! ”

Valsts prezidents Egils Levits atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas sastāvu un apsveica Satversmes tiesas tiesnesi Jautrīti Briedi ar stāšanos amatā.

Satversmes tiesas tiesneši un Valsts prezidents pārrunāja arī tiesas stratēģiskos mērķus, vēršot īpašu uzmanību uz starptautiskās sadarbības prioritātēm un panākumiem. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš informēja Valsts prezidentu, ka Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences kongresa ietvaros notika Ģenerālās asamblejas sēde, kurā Satversmes tiesa tika apstiprināta konferences Biroja sastāvā, kur tā turpmāk pārstāvēs visu Eiropas Konstitucionālo tiesu intereses.

Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka Satversmes tiesas apstiprināšana Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā ir nozīmīgs brīdis Latvijas konstitucionālo tiesību attīstības vēsturē.  “Satversmes tiesa savā 26 gadu ilgajā darbībā ir pierādījusi divas lietas. Tā iedzīvina Satversmi un tā ir ieņēmusi savu godpilno vietu Eiropas konstitucionālo tiesu vidū. Eiropā mūsu Satversmes tiesa, ņemot vērā tās judikatūras kvalitāti, ir ļoti cienīta un paraugs citām konstitucionālajām tiesām,” norādīja  Valsts preizdents Egils Levits.

Foto: Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja.