Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu

22.06.2022.

Šodien, 22. jūnijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Tikšanās laikā puses runāja par konstitucionālo orgānu sadarbību Satversmes tiesas spriedumu izpildē un citiem aktuāliem jautājumiem.

Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents pārrunāja izpildvaras, tiesu varas un likumdevējvaras sadarbības modeļus Satversmes tiesas nolēmumu izpildes nodrošināšanā. Puses bija vienisprātis, ka Satversmes tiesas spriedumu izpildes efektivitātes celšana ir nozīmīgs mērķis tiesiskuma veicināšanā un valsts attīstībā. Savlaicīga Satversmes tiesas spriedumu izpilde vairo uzticību Latvijas valstij un tās Satversmei.

Tikšanās laikā puses pārrunāja arī Satversmes tiesas likuma grozījumus, kas sekmētu lietu izskatīšanas procesa efektivitāti, tostarp ieviešot e-lietu Satversmes tiesas procesā. Puses bija vienisprātis, ka ir būtiski attīstīt efektīvu, uz modernām tehnoloģijām balstītu tiesvedības procesu visu Latvijas iedzīvotāju labā.

Cieņpilns, pastāvīgs dialogs starp Satversmes tiesu un Ministru kabinetu ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts aspekts un ir nepieciešams, lai veicinātu ikviena iedzīvotāja pamattiesību aizsardzību.

Foto: Valsts kanceleja.