Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Grieķijas Republikas prezidenti Katerinu Sakellaropulu

02.06.2022.

Šodien, 2. jūnijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Grieķijas Republikas prezidenti Katerinu Sakellaropulu (Katerina Sakellaropoulou). Tikšanās laikā tika pārrunāta abu valstu pieredze tiesiskuma stiprināšanā un judikatūras aktualitātes.

Puses pārrunāja arī konstitucionālās kontroles modeļus Latvijā un Grieķijā, kā arī starptautisko sadarbību un dialoga veidošanu ar sabiedrību par konstitucionāli nozīmīgiem jautājumiem.

Satversmes tiesas tiesneši dalījās ar pieredzi, kā veidot dialogu ar sabiedrību par tiesas darbu un konstitūcijas nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī. Grieķijas Republikas prezidente Katerina Sakellaropula (Katerina Sakellaropoulou)  atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas pieeju dialoga ar sabiedrību veidošanā.

Puses bija vienisprātis par to, ka tiesiskuma stiprināšanā ir svarīgi veidot aktīvu starptautisko sadarbību, lai dalītos pieredzē un diskutētu par konstitucionālo tiesību un judikatūru attīstību.

Pirms ievēlēšanas prezidenta amata Katerina Sakellaropula (Katerina Sakellaropoulou) vadījusi Grieķijas Augstāko administratīvo tiesu – Valsts padomi. Grieķijas Republikas prezidentes viesošanās Satversmes tiesā ir apliecinājums Latvijas un Grieķijas valstu draudzīgajām attiecībām un līdzšinējai sadarbībai tiesiskuma stiprināšanā.