Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar ģenerālprokuroru Juri Stukānu

24.05.2022.

Šodien, 24. maijā, Satversmes tiesas tiesneši ar ģenerālprokuroru Juri Stukānu pārrunāja Satversmes tiesas sadarbību ar ģenerālprokuratūru tiesiskuma veicināšanā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, vietniece Irēna Kucina, tiesneši Gunārs Kusiņš, Artūrs Kučs un Anita Rodiņa tikās ar ģenerālprokuroru Juri Stukānu, ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta virsprokuroru Aivaru Ostapko un ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokuroru Arvīdu Kalniņu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra, ka Latvijas prokurori ir augstas raudzes juristi un atzina, ka prokuroru profesionalitāte ir tik augstā līmenī, lai nākotnē varētu kandidēt uz Satversmes tiesas tiesneša amatu.

Satversmes tiesas tiesneši un ģenerālprokurors bija vienisprātis, ka nepieciešams novērst tiesiskās sistēmas nepilnību un nodrošināt par Satversmes tiesas tiesnesi apstiprinātiem prokuroriem garantijas saglabāt prokurora amatu, ja viņi beiguši pildīt Satversmes tiesas tiesneša amatu. Šāds regulējums sekmētu Satversmes tiesas tiesnešu sastāva profesionālo daudzveidību, tostarp krimināltiesību jomā.

Satversmes tiesas tiesneši un ģenerālprokurors pārrunāja arī ģenerālprokurora tiesības iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā un ģenerālprokuratūras pārstāvību Satversmes tiesas sēdēs.

Vizītes noslēgumā ģenerālprokurors Juris Stukāns Satversmes tiesai pasniedza Satversmes simtgadei veltītu dāvanu.