Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Eiropas Komisijas tieslietu komisāru Didjē Reindersu

10.02.2023.

Šodien, 10. februārī, Satversmes tiesā viesojās Eiropas Komisijas tieslietu komisārs Didjē Reinderss. Satversmes tiesas tiesneši ar komisāru un viņa kabineta locekļiem pārrunāja Eiropas Komisijas ikgadējā tiesiskuma ziņojuma sagatavošanas procesu, īpaša starptautiska tribunāla izveidi Krievijas agresijas Ukrainā iztiesāšanai un citus Eiropas tiesiskajā telpā aktuālus jautājumus.

Eiropas Komisijas tieslietu komisārs ikgadējā tiesiskuma ziņojuma sagatavošanas sakarā akcentēja nepieciešamību turpināt diskusijas attiecībā uz visu līmeņu tiesu, tostarp Satversmes tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas, nolēmumu izpildes mehānismu pilnveidošanu, kā arī uzteica tiesu varas neatkarības standartu Latvijas Republikā. Puses apsprieda dažādus aspektus par politiskā spiediena uz tiesu varu nepieļaujamību, no vienas puses, un vienlaikus parlamentārās debates nepieciešamību tiesnešu apstiprināšanā, no otras puses.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs informēja tieslietu komisāru par tiesas veiktajiem priekšdarbiem, lai Satversmes tiesa pievienotos e‑lietas projektam, tādējādi sekmējot Satversmes tiesas pieejamību ikvienai personai. Didjē Reinderss šajā ziņā īpašu vērību pievērsa vienai no Eiropas Komisijas prioritātēm – vajadzībai pēc valsts iestāžu, tostarp tiesu, darbības iespējami plašas digitalizācijas.

Tikšanās dienaskārtības būtisks jautājums bija īpaša starptautiska tribunāla izveides nepieciešamība Krievijas agresijas Ukrainā iztiesāšanai. Puses pārrunāja konstitucionālo tiesu lomu, starptautiskajā tiesiskajā telpā aktualizējot šāda tribunāla izveidi, gan arī iespējamību, ka kādi ar tribunāla dibināšanu vai darbību saistīti jautājumi var nonākt arī Satversmes tiesas izskatīšanā. Minētā tribunāla izveidošanas virzībā būtiska nozīme var būt arī Satversmes tiesas darbam, pārstāvot citu Eiropas konstitucionālo tiesu viedokļus Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sēdē šā gada martā.

Satversmes tiesa un Eiropas Komisijas tieslietu komisārs pauda gandarījumu par aktīvo dialogu starp Satversmes tiesu un Eiropas Savienības tieslietu institūcijām, kas stiprina demokrātiju, tiesiskumu un uzticēšanos tiesībām. Konstitucionālo tiesu un Eiropas Komisijas aktīvo sadarbību sekmēs arī šā gada novembrī plānotā Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu konference Briselē.

Foto no tikšanās pieejami šeit.

Foto: Toms Norde.