Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču

06.03.2023.

Šodien, 6. martā, Satversmes tiesu apmeklēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Ārlietu ministrijas Juridiskās direkcijas vadītāja Kristīne Līce un ministra biroja darbinieki. Tikšanās laikā tika pārrunātas Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātes,  īpaši akcentējot darbību Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā, kur Satversmes tiesa pārstāv visu Eiropas konstitucionālo tiesu intereses.

Uzrunājot ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš pateicās Ārlietu ministrijai par pastāvīgu un kvalitatīvu juridisko ekspertīzi Satversmes tiesas procesa ietvaros un uzsvēra, ka Satversmes tiesa rūpīgi attīsta starptautisko dialogu dažādos formātos ar mērķi, lai Satversmes tiesas tiesneši pastāvīgi atrastos tiesiskās domas attīstības centrā. Satversmes tiesai 2023. gadā ir aktīvi jāstrādā pie Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja dienaskārtības veidošanas ar mērķi aktualizēt jaunu mehānismu ieviešanu starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanai, kā arī tiesiskuma un pamattiesību aizsardzības efektīvai īstenošanai laikā, kad ierastā valsts agresijas un kara noziegumu iztiesāšanas sistēma atsevišķu starptautisko tiesību subjektu rīcības rezultātā ir paralizēta.

Ārlietu ministrs norādīja, ka arī pasaules konstitucionālo tiesu saimes pozīcija var stiprināt starptautiskās sabiedrības izpratni par tiem pamatprincipiem, kas sekmētu starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanu un nodrošinātu visaptverošu, taisnīgu un noturīgu mieru Ukrainā, kā arī ļautu saukt pie atbildības par Krievijas Federācijas Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem atbildīgās personas.

Satversmes tiesas tiesneši un ārlietu ministrs pārrunāja turpmāko abu institūciju sadarbību, tostarp Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros, un pauda gandarījumu par aktīvo dialogu starp Satversmes tiesu un Ārlietu ministriju, kas stiprina tiesiskas valsts pamatvērtības, sabiedrības uzticēšanos tiesību sistēmai un veicina izpratni par starptautiskās sadarbības nozīmi, aizstāvot Latvijas intereses. Latvijas valstij ir jāturpina aktīvi iesaistīties dažādu starptautisku, tostarp tiesu varas, institūciju darbā.

Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Foto no tikšanās pieejami šeit.