Satversmes tiesas tiesneši piedalījās konferencē Luksemburgā

20.11.2014.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis un tiesnesis Gunārs Kusiņš ir atgriezušies no Eiropas Savienības Tiesas rīkotās tiesnešu konferences. Konference norisinājās no 16. līdz 18. novembrim.

Konferences gaitā ES tiesas tiesneši sniedza priekšlasījumus par šādām tēmām:

  • valsts tiesu tiesības vērsties ES Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu,
  • ES Pamattiesību hartas piemērošanas jomas noteikšana: judikatūra saistībā ar hartas 51. pantu,
  • secinājumi, kas izriet no ES Tiesas judikatūras lietā Digital Rights Ireland un lietā Google Spain,
  • ne bis in idem principa (atkārtotas sodīšanas aizlieguma princips) piemērošana Šengenas zonā.

Konferences dalībnieki apmeklēja Tiesas sēdi, kurā tika skatīts jautājums par ierobežojošo pasākumu tiesiskumu.

Konferencē piedalījās Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu, kā arī vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši.