Satversmes tiesas tiesneši piedalās starptautiskos tiesību zinātņu pasākumos

20.06.2017.

Pirmdien, 19. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele atklāja starptautisku Vasaras skolu Eksanprovansā, Francijā. Savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš no 19. jūnija līdz 20. jūnijam apmeklē Čehijas Augstākās tiesas organizētu starptautisku konferenci Brno, Čehijā.

Vasaras skolas atklāšanas pasākumā Ineta Ziemele teica runu un uzstājās ar galveno priekšlasījumu par aktuālo Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) praksi. Vasaras skola norisināsies līdz pat jūnija beigām, tās ietvaros starptautiski atzīti tiesību zinātņu eksperti, tostarp no Kanādas, Francijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, lasīs lekcijas tiesību zinātņu maģistratūras un doktorantūras studentiem par dažādām tēmām cilvēktiesību jomā. Vasaras skolu organizē Eksanprovansas Politikas zinātņu institūts (Faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence).

Čehijas Augstākās tiesas organizētās starptautiskās konferences tēma ir “Tiesas nolēmumu saistošais spēks”. Šīs tēmas ietvaros konferences dalībnieki diskutēs par Eiropas Savienības Tiesas (EST) un ECT nolēmumu saistošo spēku un vienoto izpratni to piemērošanā Eiropas valstīs. Konferences mērķis ir sekmēt savstarpējo sadarbību un stiprināt Eiropas tiesiskās telpas vienotību. Konferencē piedalās EST, ECT, Eiropas valstu konstitucionālo tiesu un augstāko tiesu pārstāvji, kā arī vadošie Eiropas tiesību zinātņu akadēmiskās jomas speciālisti.