Satversmes tiesas tiesneši noliek ziedus Brāļu kapos, godinot Latvijas brīvības cīnītājus

11.11.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un tiesnesis Artūrs Kučs šodien, Lāčplēša dienā, nolika ziedus Brāļu kapos, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsver:

“Šodien mēs kopīgi godinām Latvijas brīvības cīnītājus, kuriem esam pateicīgi par viņu pašaizliedzību, iestājoties par neatkarīgu Latvijas valsti. Arī Satversme mums atgādina par katras Latvijas paaudzes varoņu mūžīgo pienākumu aizstāvēt brīvu Latviju. Mums šeit un tagad ir jāgādā, lai arī nākamās Latvijas paaudzes sevi izkoptu brīvā valstī.”

 

Foto: Andrejs Stupins.

Foto: Andrejs Stupins.

Foto: Andrejs Stupins.