Satversmes tiesas tiesneši dodas oficiālā vizītē uz Vāciju

02.07.2018.

No 2. līdz 4. jūlijam Satversmes tiesas tiesneši dosies oficiālā vizītē uz Vācijas pilsētu Karlsrūi, kur tiksies ar Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas un Vācijas Federālās Augstākās tiesas tiesnešiem.

Vizīte tiks atklāta ar viesošanos Vācijas Federālajā Augstākajā tiesā. Tikšanās laikā Satversmes tiesas tiesnešiem būs iespēja detalizētāk izzināt Vācijas Federālās Augstākās tiesas lomu Vācijas tiesiskajā sistēmā, kā arī iepazīties ar minētās tiesas darba organizāciju. Tiesnešiem plānota kopīga diskusija par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

Vizītes turpinājumā Vācijas Federālajā Konstitucionālajā tiesā notiks divas darba sesijas. Tajās tiks diskutēts par četriem abu valstu konstitucionālajām tiesām nozīmīgiem tematiem.

Pirmo darba sesiju vadīs Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Andreass Foskūle (Andreas Voßkuhle). Šajā sesijā tiesneši runās par nacionālo konstitucionālo tiesu dialogu ar Eiropas tiesām, kā arī apspriedīs Satversmes tiesas un Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas jaunākos nolēmumus.

Savukārt otro darba sesiju vadīs Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Ferdinands Kirhhofs (Ferdinand Kirchhof). Tiesneši diskutēs par valsts rīcības brīvību jaunu nodokļu ieviešanā un ar valsts budžetu saistītu likumu pieņemšanā, kā arī analizēs pamattiesību aizsardzību digitālajā laikmetā.

Satversmes tiesai ar minētajām Vācijas tiesām izveidojusies ilgstoša sadarbība. Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesneši Latvijā viesojās 2015. gadā, bet Vācijas Federālās Augstākās tiesas tiesneši – 2009. gadā. Turklāt Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesneši regulāri piedalās Satversmes tiesas rīkotajās starptautiskajās konferencēs. Šī sadarbība ne tikai bagātina Satversmes tiesu, ļaujot sekot līdzi Vācijas judikatūras un tiesību doktrīnas jaunākajām tendencēm, bet arī paver iespējas Satversmes tiesai iesaistīties Eiropai nozīmīgus tiesību jautājumu kopīgo risinājumu meklēšanā.

Satversmes tiesas delegācijas vizītes atspoguļojums Vācijas Federālajā Konstitucionālajā tiesā pieejams šīs tiesas mājaslapā (angļu valodā).