Satversmes tiesas tiesneši attālināti piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresā

24.02.2021.

No 24.  līdz 25. februārim attālināti norisinās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongress (turpmāk – kongress). Tā pirmajā dienā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalīsies Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences priekšsēdētāju sanāksmē. Otrajā dienā Satversmes tiesas tiesneši un citu Eiropas Konstitucionālo tiesu tiesneši diskutēs par Eiropā aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka pamattiesībām un to piemērošanu.

Konstitucionālo tiesu tiesneši četrās darba sesijās no dažādiem aspektiem aplūkos cilvēktiesību katalogu specifiku nacionālā un starptautiskā līmenī. Kongresa dalībnieki diskutēs par izaicinājumiem, ar kuriem konstitucionālajām tiesām un konstitucionālo kontroli īstenojošajām institūcijām pašlaik nākas saskarties cilvēktiesību aizsardzības jomā.

Kongresā piedalīsies arī Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) prezidents Koens Lenarts (Koen Lenaerts) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas prezidents Roberts Spano (Robert Spano), kuri sniegs savu skatījumu uz nacionālo un starptautisko cilvēktiesību katalogiem arī no Eiropas tiesu perspektīvas.

Šāds starptautisks dialogs, kurā piedalīsies Eiropas konstitucionālo jurisdikciju pārstāvji no 41 valsts, stiprina savstarpējo sadarbību, ļauj apspriest aktuālos notikumus, sniedz iespēju nepastarpināti dalīties pieredzē un apmainīties zināšanām par nozīmīgiem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

Kongress notiek reizi trijos gados. Šogad to rīko Čehijas Konstitucionālā tiesa, kas laikā no 2017. līdz 2021. gadam apstiprināta par Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences prezidējošo tiesu. Kongress bija plānots 2020. gadā, taču tika pārcelts uz 2021. gadu pandēmijas dēļ.

Informācija par kongresu pieejama šeit: https://www.cecc2017-2020.org/  

Par Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferenci

Eiropas Konstitucionālo tiesu Konference dibināta 1972. gadā. Šī organizācija apvieno pārstāvjus no 41 Eiropas valstu konstitucionālajām tiesām un citām konstitucionālo kontroli īstenojošajām institūcijām. Tā kļuvusi par visnozīmīgāko Eiropas forumu, kurā Konferences biedri apmainās ar pieredzi un viedokļiem par konstitucionālo tiesību jautājumiem. Organizācijas mērķis ir stiprināt konstitucionālo tiesu neatkarību, demokrātiju, tiesiskumu un veicināt pamattiesību nodrošināšanu.

Par Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences prezidējošo tiesu, kas mainās ik pēc trim gadiem, var kļūt tikai tiesa, kas ir šīs organizācijas pilntiesīga dalībniece. Laikā no 2017. līdz 2021. gadam organizāciju vadīja Čehijas Konstitucionālā tiesa, tās prezidējošās valsts statuss pagarinājās par gadu pandēmijas dēļ. Prezidējošās valsts pienākumus uz turpmākajiem trim gadiem pārņems Moldovas Konstitucionālā tiesa.

Satversmes tiesa par pilntiesīgu Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences locekli kļuva 2000. gadā.

Informācija par organizāciju pieejama šeit:
http://www.confeuconstco.org/en/common/home.html