Satversmes tiesas tiesneši ar tieslietu ministru Jāni Bordānu pārrunā Satversmes tiesas likuma grozījumu nepieciešamību

05.05.2022.

Šodien, 5. maijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Ministru prezidenta biedru, tieslietu ministru Jāni Bordānu. Tikšanās laikā puses apsprieda Satversmes tiesas likuma grozījumu nepieciešamību, e-lietas ieviešanu un pārrunāja Satversmes tiesas spriedumu efektīvu izpildi.

Tieslietu ministru Jāni Bordānu Satversmes tiesā sagaidīja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un vietniece Irēna Kucina, Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis un Anita Rodiņa.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš informēja, ka ir sagatavoti priekšlikumi Satversmes tiesas likuma grozījumiem, kas ir saistīti ar Satversmes tiesas procesa regulējuma pilnveidi, lai nodrošinātu ātrāku un modernāku tiesas procesuālo darbību. Vienlaikus Satversmes tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka būs jāizstrādā likuma grozījumi arī e-lietas ieviešanai.

Tieslietu ministrs izteica atzinību par Satversmes tiesas darbu un augsti novērtēja tās iniciatīvu strādāt pie Satversmes tiesas likuma pilnveides. Arī Satversmes tiesas pievienošanos e-lietas projektam tieslietu ministrs Jānis Bordāns vērtēja pozitīvi.

Satversmes tiesas tiesneši rosināja pilnveidot Satversmes tiesas spriedumu izpildes mehānismu, radot institucionālu ietvaru dialogam starp Satversmes tiesu, Ministru kabinetu un Saeimu par spriedumu izpildi, koordinējot izpildvaras institūciju sadarbību un pārstāvību Satversmes tiesas procesā.

Sarunas noslēgumā puses vienojās turpināt aktīvu savstarpējo dialogu, lai strādātu pie Satversmes tiesas procesa pilnveides un jautājumiem par to, kā efektīvi organizēt un koordinēt valsts pārvaldes darbu, izpildot Satversmes tiesas spriedumus.

Foto: Satversmes tiesa.