Satversmes tiesas tiesneši ar tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri pārrunā Satversmes tiesas procesa pilnveides iespējas, nolēmumu savlaicīgu izpildi un tieslietu nozares kapacitātes stiprināšanu

01.02.2023.

Šodien, 1. februārī, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri. Tikšanās laikā tika pārrunāti potenciālie Satversmes tiesas likuma grozījumi, e-lietas ieviešana Satversmes tiesā, Latvijas tieslietu nozares darbinieku kvalifikācijas celšanas iespējas un citas aktualitātes.

Satversmes tiesas tiesneši un tieslietu ministre bija vienisprātis, ka Satversmes tiesas likumā būtu izdarāmi grozījumi, kuri pilnveidotu tiesvedības procesu, tostarp paplašinot iespējas izmantot informācijas tehnoloģijas. Priekšsēdētājs Aldis Laviņš izklāstīja Satversmes tiesas koncepciju par e-lietas ieviešanu.

Puses pārrunāja arī Satversmes tiesas nolēmumu izpildes aktualitātes un iespējamos institucionālos risinājumus efektīvai izpildes nodrošināšanai. Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzsvēra, ka viena no Tieslietu ministrijas prioritātēm ir katra Satversmes tiesas sprieduma pienācīga izpilde. Tāpat ministre uzsvēra, ka mēs katrs savā valsts varas atzarā kalpojam vienam virsmērķim – tiesiskumam – un ikviens tiesas spriedums jāpilda visiem valsts varas atzariem.

Satversmes tiesa informēja tieslietu ministri par Satversmes tiesas jaunumiem tieslietu darbinieku kapacitātes uzlabošanā un zināšanu apmaiņā, tostarp par Satversmes tiesas darbinieka nosūtīšanu darbā Starptautiskajā Krimināltiesā un plānoto vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesnešu praksi Satversmes tiesā. Puses bija vienisprātis par nepieciešamību tiesību nozares profesionāļiem attīstīt savas zināšanas un prasmes ilgtermiņā, īpaši uzsverot plānoto Tieslietu akadēmijas izveidi kā platformu tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanai.

Satversmes tiesas tiesneši un tieslietu ministre pauda gandarījumu par aktīvo dialogu starp Satversmes tiesu un Tieslietu ministriju, kas ļauj stiprināt tiesiskas valsts vērtības un sabiedrības uzticēšanos tiesību sistēmai.

Foto no tikšanās pieejami šeit.