Satversmes tiesas tiesneši apmeklē Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresu Viļņā

11.09.2017.

Laikā posmā no 11. septembra līdz 14. septembrim Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Aldis Laviņš, kā arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna apmeklēs Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences (turpmāk − Konference) IV kongresu Viļņā, Lietuvā. Konferences laikā Satversmes tiesas tiesnešiem plānota arī oficiāla tikšanās ar Latvijas vēstnieku Lietuvā Einaru Semani.

Šī gada kongresa tēma ir “Tiesiskums un konstitucionālā tiesvedība modernajā pasaulē” (“The Rule of Law and Constitutional Justice in the Modern World”). Kongresa laikā dalībnieki minēto tēmu apspriedīs, vērtējot to no dažādiem skatpunktiem. Tiks analizēts dažādu valstu atšķirīgais skatījums uz tiesiskuma jēdzienu un saturu, kā arī vērtēti prognozējamie tiesiskuma un konstitucionālās tiesvedības izaicinājumi tuvākajā nākotnē. Konferences dalībnieki aplūkos tiesiskumu no valsts, likumu un indivīda perspektīvas, turklāt kongresā tiks apspriesti arī vairāki ar konstitucionālo tiesu neatkarību saistīti jautājumi.

Kongresa tēmas ietvaros katra valsts ir sagatavojusi nacionālo ziņojumu, kurā sniegtas atbildes uz dažādiem ar kongresa tēmu saistītiem jautājumiem atbilstoši valstī esošajai praksei.

Kongress apvieno ne tikai Konferences dalībvalstu pārstāvjus, bet arī citus aicinātus dalībniekus no Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija), kā arī citām institūcijām.

Satversmes tiesas kongresam gatavotais ziņojums angļu valodā pieejams šeit.

Citi Konferences dalībvalstu nacionālie ziņojumi angļu un/vai franču valodā pieejami šeit.

Par Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferenci

Konference nodibināta 2011. gadā, un tā apvieno 110 konstitucionālās justīcijas institūcijas no Āfrikas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Austrālijas, Āzijas un Eiropas. Pasaules konference ir visaugstākā līmeņa konference konstitucionālās justīcijas jomā. Tās mērķis ir sekmēt konstitucionālo tiesiskumu un globāla mēroga tiesu dialogu, kurā iesaistās konstitucionālo tiesu tiesneši, kas ir izšķirošs demokrātijas, cilvēktiesību aizsardzības un tiesiskuma elements. Satversmes tiesa šajā Konferencē darbojas kopš 2011. gada.

Tikšanās ar Latvijas vēstnieku Lietuvā Einaru Semani. No kreisās: G.Kusiņš, I.Ziemele, E.Semanis, L.Jurcēna, A.Laviņš. Fofo: Latvijas vēstniecība Lietuvā.

Tikšanās ar Latvijas vēstnieku Lietuvā Einaru Semani. No kreisās: G.Kusiņš, I.Ziemele, E.Semanis, L.Jurcēna, A.Laviņš. Foto: Latvijas vēstniecība Lietuvā.

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresa atklāšanas ceremonija. Foto: Lietuvas Konstitucionālā tiesa.

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences IV kongresa atklāšanas ceremonija. Foto: Lietuvas Konstitucionālā tiesa.