Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs piedalās starptautiskās tiesību zinātņu konferencēs

01.06.2017.

Šodien, 1. jūnijā, Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš un Gunārs Kusiņš piedalās starptautiskā konferencē Kijevā, Ukrainā. Savukārt Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs šodien apmeklē Konstances Universitātes organizēto konferenci Konstancē, Vācijā.

Starptautiskās konferences Kijevā ietvaros notiks vairāku valstu konstitucionālo tiesu pārstāvju tikšanās, tostarp arī no valstīm, kuras organizē šo konferenci un ir izveidojušas Baltijas un Baltijas jūras reģiona valstu konstitucionālo tiesu tiesnešu biedrību (BBCJ). BBCJ ir biedrība, kuras mērķis ir veicināt cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību, stiprināt konstitucionālo tiesu neatkarību un pilnveidot starptautisko pieredzes apmaiņu tiesību jautājumos konstitucionālo tiesu tiesnešu starpā.  Šajā konferencē tiks apspriesti jautājumi par konstitucionālo tiesu lomu, veicot valsts konstitūcijā ietverto tiesību normu interpretāciju kontekstā ar vispārējiem tiesību principiem, starptautisko tiesību normām un starptautisko tiesu spriedumiem.

Konstances konferences idejas autors un organizators ir Konstances Universitātes Tiesību zinātņu fakultātes profesors Martens Bauers (Marten Breuer), viņš aicinājis valstu konstitucionālo tiesību ekspertus diskutēt par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) nolēmumiem, konkrēti, par situācijām, kad ECT nolēmumā ietvertās atziņas rada iespējamu konfliktu ar valsts pamatlikumu. Konferences ietvaros vairāku valstu, tostarp Vācijas, Itālijas, Šveices, Lielbritānijas, konstitucionālo tiesību eksperti sniegs viedokļus šī jautājuma aktualitātē. Konferences noslēgumā šis jautājums tiks apskatīts arī ECT un Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) perspektīvā.