Satversmes tiesas tiesneses un darbiniece tiek apbalvotas ar Tieslietu sistēmas Goda zīmēm

07.05.2018.

Ceturtdien, 3. maijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Tieslietu ministrijas un tieslietu sistēmas apbalvošanas ceremonija, kurā tika pasniegtas arī Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes piešķirtās Goda zīmes. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā. Šogad Tieslietu sistēmas Goda zīmes tika piešķirtas arī Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei, Satversmes tiesas tiesnesei Daigai Rezevskai un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniecei Lailai Jurcēnai.

Ineta Ziemele tika apbalvota ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi. Tas ir, par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē un Latvijas tēla atpazīšanā Eiropā un ārpus tās, tiesiskās noteiktības un paļāvības principa stiprināšanā un taisnīguma celšanā.

Daiga Rezevska tika apbalvota ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi. Tas ir, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas un judikatūras attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, starpvalstu attiecību veidošanā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Laila Jurcēna tika apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi. Tas ir, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, kā arī par nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Saņemot apbalvojumu, Ineta Ziemele uzrunāja klātesošos un aicināja: “Darīsim šo valsti vēl skaistāku un stiprināsim tiesiskumu! Tikai tiesiska valsts, kurā visi valsts atzari ir līdzsvarā un atsvarā, ir spēcīga valsts.”

Foto pieejami šeit.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pasniedz Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei. Foto: Tieslietu ministrija.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pasniedz Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniecei Lailai Jurcēnai. Foto: Tieslietu ministrija.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Elīna Kursiša.