Satversmes tiesas tiesneses sniegs priekšlasījumus LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

26.02.2021.

Piektdien, 26. februārī, attālināti notiks Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu sekcijas sēde “Tiesību teorijas un vēstures zinātņu gadsimts Latvijas tiesiskajā sistēmā” (turpmāk – sekcijas sēde).

Šo sekcijas sēdi atklās un priekšlasījumu par personas brīvību un atbildību sniegs Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof., Dr.iur. Sanita Osipova. Priekšlasījumu par nacionālās tiesību avotu doktrīnas attīstību gadsimta laikā sniegs Satversmes tiesas tiesnese prof., Dr.iur. Daiga Rezevska.

Aicinām interesentus sekcijas sēdes norisi no plkst. 10.00 vērot tiešsaistē, pieslēdzoties platformai Zoom, šeit.

Sekcijas sēdes programma pieejama šeit.

Kā ziņots iepriekš, 9. februārī sekcijas sēdē “Civiltiesības mainīgu apstākļu laikā” priekšlasījumu par tiesneša un advokāta lomu civilprocesā, to attīstību kontinentālajā Eiropā un izpratni mūsdienās sniedza arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš.

Konferences programma tiesību zinātņu nozarei pieejama šeit.

Par LU 79. starptautisko zinātnisko konferenci

LU 79. starptautiskā zinātniskā konference norisinās no 2021. gada janvāra līdz aprīlim. Konference šogad notiek attālināti, izmantojot Zoom un MS Teams platformas. Konferences darbs tiek organizēts vairāk nekā 130 sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, Sociālās zinātnes). Sekciju sēdēs priekšlasījumus sniegs vairāk nekā 2500 referenti – studenti, mācībspēki, pētnieki, kā arī dažādu organizāciju pārstāvji.

Konferences programma pieejama šeit.