Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele iecelta par Latvijas pārstāvi starptautisko strīdu risināšanai Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā

22.03.2017.

Otrdien, 21. martā, Ministru kabinets apstiprināja Satversmes tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli par vienu no četriem Latvijas Republikas pārstāvjiem Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā (turpmāk – PAT), kas nodrošina starptautisku strīdu miermīlīgu risināšanu, izmantojot arbitrāžu.

Pretendenti šim augstajam amatam tika atlasīti Tieslietu ministrijas rīkotajā atklātajā konkursā, kur tika vērtēta pretendenta autoritāte starptautisko tiesību jautājumos, gatavība uzņemties šķīrējtiesneša pienākumus un līdzšinējā profesionālā pieredze starptautisko tiesību jomā.

Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele ir bijusi eksperte atsevišķos starptautiskās arbitrāžas procesos saskaņā ar ANO Starptautisko Tirdzniecības tiesību komisijas un Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem. Viņa ir daudzu starptautisku projektu eksperte un ievērojamu profesionālo pieredzi ieguvusi Eiropas organizācijās, tostarp veicot tiesneses pienākumus Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Inetas Ziemeles profesionālās un zinātniskās darbības sasniegumi ir apliecinājums viņas autoritātei un spējām veikt uzticētos pienākumus PAT.

Ministru kabinets darbam PAT apstiprināja arī Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Egilu Levitu, Šveices juridiskā biroja Levy Kaufmann-Kohler vadošo speciālisti Evu Kalniņu un Londonas Universitātes koledžas asociēto profesoru Mārtiņu Paparinski.

Papildu informācija:

PAT ir starpvalstu organizācija, kas nodrošina starptautisku strīdu risināšanu, izmantojot arbitrāžu un citus miermīlīgus līdzekļus, piemēram, samierināšanu.

Saskaņā ar 1907. gada 18. oktobra Konvenciju par starptautisku strīdu miermīlīgu izšķiršanu,  ikviena līgumslēdzēja valsts izvirza četrus pārstāvjus, kurus uz sešiem gadiem apstiprina PAT šķīrējtiesnešu sarakstā.

PAT šķīrējtiesnesis nav pastāvīgs amats. Šķīrējtiesnešus no tiesnešu saraksta izvēlas strīdā iesaistītās puses uz konkrētu lietu, ņemot vērā šķīrējtiesneša kompetenci, darba pieredzi un personību.

Vairāk par PAT var uzzināt: www.pca-cpa.org.