Satversmes tiesas tiesnese Ineta Ziemele apbalvota ar Ministru kabineta Atzinības rakstu

20.10.2016.

_83U8509Ar 2016. gada 19. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 609 Satversmes tiesas tiesnese, profesore Ineta Ziemele apbalvota ar Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā un zinātniskiem sasniegumiem tieslietu nozarē.

Ar savu godprātīgo attieksmi un augstas klases zināšanām, kā arī radošo un zinātnisko darbu Ineta Ziemele ir devusi izcilu ieguldījumu Latvijas Republikas tieslietu sistēmas, jo īpaši cilvēktiesību aizsardzības attīstībā.

Ineta Ziemele sniegusi ieguldījumu arī tiesību zinātnes attīstībā. Viņa ieguvusi doktora grādu Kembridžas Universitātē Lielbritānijā, aizstāvot disertāciju „Valsts nepārtrauktība un pilsonība Baltijas valstīs: starptautisko un konstitucionālo tiesību aspekti”. Papildus tam Ineta Ziemele ir četru monogrāfiju autore un publicējusi daudzus rakstus par starptautisko tiesību jautājumiem.

Papildus pastāvīgam profesionālās pilnveidošanās darbam, piedaloties dažādos diskusiju forumos Latvijā un pasaulē, Ineta Ziemele daudz laika velta arī pedagoģiskajam darbam, lasot lekcijas esošajiem un topošajiem juristiem par starptautisko tiesību un cilvēktiesību jautājumiem. Ineta Ziemele ir ievēlēta par profesori Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Ineta Ziemele savas profesionālās zināšanas izmantojusi sabiedriski nozīmīgos projektos. Viņa darbojusies Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijā un Valsts Prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijā. Viņa ir daudzu starptautisku projektu eksperte, tostarp Eiropas Komisijas e-Veselības ekspertu grupas un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ekspertu grupu locekle.

Ineta Ziemele prezentējusi Latvijas Republiku augsta līmeņa starptautiskās institūcijās. 2005. gadā Ineta Ziemele iecelta Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatā, bet kopš 2012. gada bijusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas palātas prezidente un ECT tiesnešu statusa komisijas vadītāja. Tādējādi Ineta Ziemele ir devusi nozīmīgu ieguldījumu ne vien Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā, bet arī starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā.

2014. gada 14. aprīlī Ineta Ziemele apbalvota ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Ar plašāku Inetas Ziemeles biogrāfiju var iepazīties šeit.

Ministru kabineta Atzinības raksts ir apbalvojums, kas dibināts ar mērķi izteikt valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Apbalvošanas ceremonija notiks 2016. gada 17. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.