Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska Siguldas novada bibliotēkā atklāj ceļojošo izstādi “Satversme skolēnu acīm”

09.10.2019.

Pirmdien, 7. oktobrī, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska ar izglītojošu priekšlasījumu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un Satversmes tiesu Siguldas novada bibliotēkā atklāja ceļojošo izstādi “Satversme skolēnu acīm”. Izstādes atklāšanā piedalījās  Siguldas Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klases skolēni un pedagogi, Siguldas novada bibliotēkas vadītāja Ligita Zīverte un bibliotēkas darbinieki.

Savā priekšlasījumā Daiga Rezevska skaidroja, kāpēc sabiedrībai vajadzīga valsts un tiesības. Viņa vērsa uzmanību, ka Latvijas Suverēns dibinot Latvijas valsti 1918. gada 18. novembrī, noteica, ka Latvija būs demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga, nacionāla valsts. Tas nozīmē, ka Latvijā līdzās rakstītajām tiesību normām spēkā ir arī vispārējie tiesību principi, kas tostarp ir cilvēktiesības, ko mūsu valsts aizsargā.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni ar skolotājām. Foto: Indra Sūna.

Daiga Rezevska runāja arī par trīs valsts varas atzariem: likumdošanas, izpildu un tiesu varu. Viņa stāstīja par Satversmes tiesas kompetenci un to, kā tapa Satversmes tiesas pirmais spriedums 1997. gadā. Daiga Rezevska informēja jauniešus par to, ka Satversmes tiesā ar konstitucionālo sūdzību var vērsties ikviena persona, kura uzskata, ka ar likumu vai citu normatīvo aktu ir aizskartas tai Satversmē ietvertās pamattiesības. Viņa uzsvēra, ka Satversmes tiesas mājaslapā ir atrodams informatīvs materiāls “Ieteikumi konstitucionālās sūdzības sagatavošanai”, kas var palīdzēt pārliecināties par to, vai pieteikumā ir iekļauta visa informācija, kas saskaņā ar Satversmes tiesas likumu un Satversmes tiesas judikatūru tiek atzīstama par nepieciešamu, lai varētu lemt par lietas ierosināšanu.

Priekšlasījuma laikā jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijā, paužot viedokli, kādai jābūt Latvijai kā demokrātiskai, tiesiskai, sociāli atbildīgai un nacionālai valstij. Pasākuma noslēgumā skolēni atbildēja uz vairākiem viktorīnas jautājumiem, kuri nostiprināja jauniegūtās zināšanas.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska, Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēni ar skolotājām un Siguldas novada bibliotēkas darbinieki. Foto: Indra Sūna.

Par izstādi “Satversme skolēnu acīm”

Izstādē apskatāmi 46 koši skolēnu zīmējumi par Satversmē ietverto personas pamattiesību tēmu un 12 radoši domrakstu citāti par Satversmes nākamajiem 100 gadiem.  Izstādes katalogā vienkopus apskatāmi ne tikai visi izstādītie zīmējumi, bet arī pilnībā lasāmi skolēnu domraksti, kuru citāti ietverti izstādē.

Izstādes pamatā ir skolēnu zīmējumi un domraksti, kas 2018. gada septembrī tika iesūtīti Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā par godu Satversmes pieņemšanas 97. gadadienai.

Izstāde Siguldas novada bibliotēkā būs skatāma līdz 4. novembrim. Pēc tam izstāde ceļos uz Madonas novada bibliotēku, kur tā būs skatāma no 5. novembra.