Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska piedalījās diskusijā par nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzību

19.05.2017.

Ceturtdien, 18. maijā, Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska piedalījās konferencē “Krāpšana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem”. Daiga Rezevska bija viena no ekspertēm fokusa grupas diskusijā, kurā tika apspriesti jautājumi par nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzību.

Tiesnese Daiga Rezevska norādīja, ka Satversmes tiesā šogad tika skatīta lieta, kur citstarp tika vērtēta arī nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja aizsardzība. Izskatāmajā lietā Satversmes tiesa svēra vairākus vispārējos tiesību principus, proti, publiskās ticamības principu, no kura ir atvasināts arī labticīga ieguvēja aizsardzības princips, kā arī cietušā tiesību aizsardzības principu. Daiga Rezevska norādīja, ka Satversmes tiesa šos principus svēra konkrētās tiesiskās sistēmas attīstības posmā. Ņemot vērā esošo preventīvo tiesībaizsardzības sistēmu, nekustamā īpašuma labticīga ieguvēja pamattiesību ierobežojums esot pamatots un samērīgs. Vienlaikus Daiga Rezevska vērsa uzmanību, ka likumdevējam, ievērojot Satversmes tiesas spriedumu, ir jāapsver, kā šo sistēmu sakārtot.

Konferences mērķis bija diskutēt un identificēt iespējamās darījumu risku pazīmes, uzlabot sadarbību starp iestādēm, lai veicinātu krāpšanas gadījumu savlaicīgu novēršanu. Konferences dalībnieki bija tiesneši, zvērināti notāri, prokurori, izmeklētāji, advokāti, tiesu, prokuratūru un notariāta darbinieki, kas savā darbā saskaras ar nekustamo īpašumu darījumu izpēti, kā arī tiesību politikas plānotāji un tās ieviesēji.

Konferenci organizēja Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju, tā rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.