Satversmes tiesas raidierakstā Tversme viesojas Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārts (Koen Lenaerts)

22.12.2021.

Šodien publicēta īpaša Satversmes tiesas raidieraksta Tversme pārraide, kurā Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārts (Koen Lenaerts) sarunājas ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi, Satversmes tiesas tiesnesi un priekšsēdētāju (2015-2020) Inetu Ziemeli.

Satversme tiesas raidieraksta Tversme pārraide veltīta konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas dialogam, tiesību sistēmu mijiedarbībai un konstitucionālajām tradīcijām.

Satversmes tiesa un Eiropas Savienība Tiesa no 2. līdz 3. septembrim rīkoja divu dienu konferenci “ESavienoti daudzveidībā: starp kopīgām konstitucionālām tradīcijām un nacionālajām identitātēm”. Konference bija unikāls notikums, jo pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē vienkopus pulcējās tiesneši no Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālajām tiesām un Eiropas Savienības Tiesas, lai dialoga ceļā rastu kopīgu izpratni par to, kā samērot Eiropas vienotības ideju ar dalībvalstu dažādajām konstitucionālajām tradīcijām un nacionālajām identitātēm.

Konferences laikā tapa Satversmes tiesas raidieraksta Tversme pārraide, kurā Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārts un Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele pārrunā svarīgākās konferences idejas, kā arī diskutē par tiesu pienākumu nodrošināt tādu Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanu, kas stiprina cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības.

Satversmes tiesas raidieraksta Tversme pārraide angļu valodā pieejama šeit: