Satversmes tiesas raidieraksta jaunā epizode. Nīderlandes Augstākās tiesas priekšsēdētāja Dineke de Grota: Likumam jāstrādā cilvēku labā

11.05.2023.

Šodien, 11. maijā, Satversmes tiesa publicē raidieraksta “Tversme” jauno epizodi, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Nīderlandes Karalistes Augstākās tiesas priekšsēdētāja Dineke de Grota (Dineke de Groot) sarunājas par konstitucionālās kontroles tradīcijām un konstitucionālo vērtību aizsardzību Nīderlandē, pieeju starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām Nīderlandes Augstākās tiesas izpratnē, kā arī par moderno tehnoloģiju ietekmi uz tiesas procesiem.

Nīderlandes Karalistes Augstākās tiesas priekšsēdētāja Dineke de Grota sarunā uzsvēra tiesību un tehnoloģiju mijiedarbības nozīmi ar pašu cilvēku: “Tiesības pamatā ir par cilvēku dzīvesstāstiem. Labi funkcionējošam likumam ir jābūt ar reālu un pozitīvu ietekmi uz cilvēku dzīvēm.”

“Savukārt moderno tehnoloģiju risinājumiem ir jābūt pārdomātiem un jābalstās uz to, kas patiesi ir nepieciešams sabiedrībai gan tagad, gan nākamajām paaudzēm, kas turpinās mūsu paveiktos darbus tiesiskuma aizsardzībā. Modernizācijai jābūt dinamiskai un jāatspoguļo tās izmaiņas, kas atbilst sabiedrības vajadzībām, tomēr vienlaikus tai jānotiek likuma un cilvēka pamattiesību ietvarā,” sarunā norādīja Dineke de Grota.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieces Irēnas Kucinas un Nīderlandes Augstākās tiesas priekšsēdētājas Dinekes de Grotas saruna notika abu tiesu divpusējās tikšanās ietvaros.

Raidieraksta epizode angļu valodā pieejama šeit:

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Nīderlandes Karalistes Augstākās tiesas priekšsēdētāja Dineke de Grota.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Nīderlandes Karalistes Augstākās tiesas priekšsēdētāja Dineke de Grota. Foto: Aleksandrs Kravčuks.