Satversmes tiesas priekšsēdētājs viesojās Rīgas skolā

21.11.2016.

Satversmes tiesa, svinot savu 20 gadu jubileju, turpina piedāvāt priekšlasījumus par Satversmes tiesas darbu.

Šodien, 21. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ar savu priekšlasījumu devās uz Rīgas Valsts vācu ģimnāziju, kur sarunā ar skolēniem viņš akcentēja demokrātiskas valsts principus un pilsonisko līdzdalību valsts veidošanā un pārvaldīšanā. Priekšlasījuma turpinājumā Aldis Laviņš runāja par tiesību sistēmas uzbūves pamatprincipiem, pamattiesību aizsardzības mehānismiem un Satversmes tiesas lomu tajos, stāstot par interesantākajām Satversmes tiesas lietām. Viņš uzsvēra, ka Satversmes tiesā tiesību aizsardzībai var vērsties ikviens Latvijas iedzīvotājs. Satversmes tiesas priekšsēdētājs arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem par Satversmes tiesu un personīgo pieredzi tiesneša darbā.

Satversmes tiesa ir atvērta sadarbībai ne vien ar skolām, bet arī ar pašvaldībām, valsts iestādēm, augstskolām, bibliotēkām, domnīcām un citiem interesentiem. Interesi par iespēju sarīkot priekšlasījumu var pieteikt, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv.