Satversmes tiesas priekšsēdētājs uzrunā Latvijas zvērinātu advokātu saimi

10.04.2017.

Piektdien, 7. aprīlī, norisinājās Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce. Pasākumā uzrunu teica Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, kā arī citas amatpersonas, tostarp Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Uzrunājot klātesošos kopsapulces dalībniekus, Aldis Laviņš teica: “Jūsu paveiktais darbs advokatūras institūta attīstībā un nostiprināšanā ir ievērojams. Taču svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka sabiedrībā veidojas arvien lielāka izpratne par advokāta kā kvalificēta juridiskās palīdzības sniedzēja lomu un nozīmi demokrātisko vērtību aizsardzībā.”

Uzrunas laikā Aldis Laviņš uzsvēra, ka kvalificēta juridiskā palīdzība sekmē ne vien tās personas tiesību aizsardzību, kurai šī palīdzība tiek sniegta, bet arī nodrošina tiesas procesa taisnīgu un efektīvu norisi, stiprinot sabiedrības uzticēšanos tiesu varai un valstij.

Uzrunā tika norādīts, ka tikai apmēram 10% no Satversmes tiesā saņemtajiem pieteikumiem atbilst Satversmes tiesas likumā noteiktajām prasībām un uz to pamata tiek ierosināta lieta. Satversmes tiesas redzējumā šim kvalitatīvo pieteikumu procentam vēlams būt augstākam, jo tikai caur lietu izskatīšanu Satversmes tiesa var izteikties par konstitucionāli nozīmīgiem tiesību jautājumiem un nodrošināt augstāku cilvēktiesību aizsardzības līmeni valstī.

“Advokātu lielāka iesaiste Satversmes tiesas procesā ir veids, kā kvalitatīvi, likuma prasībām atbilstoši sagatavotu pieteikumu procentu varam uzlabot,” uzsvēra Aldis Laviņš.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulcē (pilns teksts).