Satversmes tiesas priekšsēdētājs un viņa vietniece atklāj Satversmes simtgadei veltīto vasaras skolu (plenēru)

29.08.2022.

Šodien, 29. augustā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina Satversmes tiesā atklāja vasaras skolu (plenēru), kura ietvaros studenti veidos rakstiskus, audio, video vai vizuālus darbus par Satversmē ietvertajām vērtībām.

Satversmes tiesa no 2022. gada 29. augusta līdz 2. septembrim sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju Kuldīgā organizē vasaras skolu (plenēru) “Stāsts par Satversmi”.

Vasaras skolas (plenēra) atklāšanā Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš norādīja, ka: “Satversmes tiesas uzdevums ir nodrošināt to, lai ikviens varētu īstenot Satversmē paredzētās brīvības, tostarp arī māksliniecisko brīvību. Ilggadīgā sadarbība ar Mākslas akadēmiju ļāvusi veidot jaunu projektu, kura ietvaros mūsu studentiem ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un attīstīt savus talantus. Vizuāli attēlot brīvības ideju ir izaicinājums, tomēr esmu pārliecināts, ka mūsu jaunie talanti spēs radīt darbus, kas izstāsta stāstu par Satversmi.” Satversmes tiesas priekšsēdētājs vēlēja veiksmi un radošu garu.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina atklāšanas uzrunā ieskicēja tiesneša darba radošo pusi. “Tiesneša profesijā ir arī radoši elementi. Tiesību normu piemērošana prasa tās tekstu piemērot jauniem, nebijušiem apstākļiem. Tieši darbs ar tiesību normu tekstu ir radošs process, jo tiesnesis meklē tekstā ietverto jēgu. Tādējādi tiesneša darbā bieži ir jārada inovatīvi risinājumi. Tieši inovācijas un radošums ir tas, kas ļauj savienot vairākas profesijas. Vasaras skola ir vērsta uz to, lai kopīgi radītu radošus un inovatīvus risinājumus.”

Vasaras skolas (plenēra) ietvaros Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki, tiesību zinātnieki, rakstnieki un mākslinieki vadīs lekcijas un meistarklases, lai studenti varētu sagatavot rakstiskus, audio, video vai vizuālus darbus, ar kuru palīdzību vēstīt par Satversmē ietvertajām vērtībām, kā arī atspoguļot jauniešu vīziju par demokrātiskas un tiesiskas valsts ilgtspēju.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš paudis gandarījumu par sadarbību ar Satversmes tiesu. “Sadarbība ar Satversmes tiesu ļāvusi par svarīgām tēmām vēstīt ar mākslas valodā. Esam atbalstījuši Satversmes tiesu skolēnu zīmējumu konkursa darbu novērtēšanā un vasaras skola ir jauns projekts, kas ļauj veidot starpdisciplināru sadarbību, kas dos  ieguldījumu mūsu  visu redzes loka paplašināšanā. Juristu un mākslas studentu kopdarbs veicinās plašāku izpratni par Latvijas valstiskumu.”

Šodien no plkst. 15.30 ir iespēja attālināti sekot līdzi divām vasaras skolas (plenēra) lekcijām.

Priekšlasījumu “Brīvības koncepts Satversmē” sniegs Dr. iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs un docents Jānis Pleps. Savukārt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesore, bijusī Satversmes tiesas tiesnese Dr. iur. Sanita Osipova sniegs priekšlasījumu “Brīvība kā vērtība”.

Saite, lai piedalītos lekcijās attālināti:
https://us06web.zoom.us/j/84982422908?pwd=cWd5ajc1aWxrUittTlM1T2d4YmZ4QT09

Meeting ID: 849 8242 2908

Passcode: 686306

Vasaras skolas (plenēra) programma pieejama šeit.

Par vasaras skolas (plenēra) tēmu izvēlēta viena no centrālajām Satversmes idejām – brīvība. Satversmes uzdevums ir nodrošināt brīvas, neatkarīgas Latvijas valsts pastāvēšanu, kurā ikviens var izmantot savas pamattiesības un pamatbrīvības. Brīvības ideja atspoguļota gan Satversmes tekstā, gan Satversmes tiesas judikatūrā. Satversmes 113. pants paredz, ka valsts atzīst un aizsargā mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību. Tādējādi mākslas brīvība ir vērtība, kas svarīga jebkurai demokrātiskai sabiedrībai.

Vasaras skola notiek Kuldīgas Adatu fabrikā, kas ir jauna kultūrtelpa Latvijā.

Vasaras skolā (plenērā) piedalās 20 mākslas un tiesību zinātnes studenti.

Vasaras skolas (plenēra) noslēgumā paredzēts organizēt izstādi un sagatavot katalogu par studentu radītajiem darbiem.

Vasaras skolas (plenēra) mērķis ir Satversmes tiesas dialoga ar jaunatni un sabiedrību stiprināšana, izceļot Satversmes nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī. Vasaras skolas (plenēra) uzdevums ir stiprināt studentu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar vasaras skolas (plenēra) palīdzību iecerēts radīt interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot studentu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un Satversmes tiesas lomu tiesiskā valstī.

Foto: Gatis Bārdiņš.