Satversmes tiesas priekšsēdētājs tikās ar ASV vēstnieci

27.06.2016.

Šodien, 27. jūnijā, Satversmes tiesu apmeklēja Amerikas Savienoto Valstu vēstniece Latvijas Republikā Nensija Bikofa Petita. Viņa tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs informēja ASV vēstnieci par aktuālajām Satversmes tiesas lietām, kā arī par darba plāniem starptautiskās sadarbības jomā.

Sarunas dalībnieki bija vienisprātis par to, ka tiesneša personībai un profesionālajai pieredzei ir ārkārtīgi būtiska nozīme konstitūcijas iztulkošanas darbā, īpaši valstīs, kurās konstitūcijai ir senas saknes un vēsture. Ir būtiski attīstīt konstitucionālo tiesību izpratni un iztulkot konstitūciju atbilstoši laika garam, vienlaikus neaizmirstot un nepazaudējot konstitūcijā ietvertās vērtības.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs un ASV vēstniece pārrunāja arī aktuālos tiesu sistēmas jautājumus, pievēršot uzmanību tiesu sistēmas nozīmei stabilas biznesa vides izveidē, investīciju piesaistē un ekonomikas attīstībā. Sarunas gaitā runāts arī par nepieciešamību uzlabot regulējumu maksātnespējas jomā. Tāpat tikšanās laikā pārrunātas tiesu sistēmas attīstības iespējas.

Sarunas dalībnieki uzsvēra to, ka sabiedrības informēšanai par tiesas darbu un tās nolēmumiem ir būtiska nozīme tiesiskās apziņas veicināšanā, tostarp konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību izpratnē.