Satversmes tiesas priekšsēdētājs sveiks Turcijas Konstitucionālo tiesu 50. gadadienā

23.04.2012.

Rīt, 2012. gada 24. aprīlī Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un priekšsēdētāja vietniece Aija Branta dosies uz Ankaru, kur piedalīsies starptautiskā konferencē, kas veltīta Turcijas Konstitucionālās tiesas 50. gadadienai.

Konferences laikā konstitucionālo tiesu un cilvēktiesību organizāciju pārstāvji spriedīs par konstitucionālo tiesu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī meklēs risinājumus kopīgām problēmām, kas rodas konstitucionālās tiesvedības procesā.

Par godu notikumam konferences dalībniekus uzrunās Turcijas prezidents Abdula Guls un Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājs Nikolas Bratza. Bet 27. aprīlī svinīgu pieņemšanu organizē Turcijas un Jordānijas Hāšimītu Karalistes ministru prezidenti.

Pirmo reizi Turcijas vēsturē Konstitucionālās tiesas dibināšanas nepieciešamība iezīmējās 1961. gada konstitūcijā. Ņemot vērā Turcijas pārvaldes sistēmu, īpašas tiesas radīšana, kuras kompetencē ir normatīvo aktu kontrole, bija radikāls solis.

1961. gada konstitūcija radīja jaunu suverenitātes konceptu, kurš atšķirībā no 1924. gada konstitūcijā nostiprinātā „nacionālās suverenitātes” koncepta, kas augstāko varu piešķīra parlamentam, paredzēja, ka suverenitāte pieder tautai bez atrunām vai nosacījumiem.

Turcijas Konstitucionālās tiesas kompetencē ir parlamenta pieņemto aktu konstitucionalitātes kontrole. Un tās galvenais uzdevums ir nodrošināt politisko institūciju līdzsvaru, lai izvairītos no ļaunprātīgas varas izmantošanas.