Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies Venēcijas komisijas plenārsēdē

08.10.2009.

Šodien, 8.oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir devies uz Venēciju, kur no 9.oktobra līdz 10.oktobrim viņš piedalīsies Eiropas komisijas “Demokrātija caur tiesībām” jeb Venēcijas Komisijas (European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)) 80.plenārsēdē. Tajā citastarp ir paredzēta viedokļu apmaiņa pirms Venēcijas komisijas atzinuma sagatavošanas par Satversmes tiesas likuma grozījumiem. Venēcijas komisija arī iepriekš ir sniegusi atzinumus par to likumu grozījumiem, kas skar konstitucionālās tiesu varas jautājumus, piemēram, 2000.gadā sniedzot atzinumu par tolaik izstrādātajiem Satversmes tiesas likuma grozījumiem.

Venēcijas komisija ir dibināta 1990.gadā un tās kompetencē ir konstitucionālo tiesību jautājumi, nodrošinot Eiropas konstitucionālisma un pamatvērtību vienotību. Komisijas dalībvalstis ir visas 47 Eiropas Padomes dalībvalstis, kā arī valstis no citām pasaules daļām, piemēram, Čīle, Maroka, Izraēla (kopumā komisijā ir 56 dalībvalstis, kā arī vairākas valstis ar novērotāja vai asociētā dalībnieka statusu). Komisija nodrošina informācijas apmaiņu un sagatavo kvalificētus atzinumus jautājumos, kas saistīti ar konstitucionālajām tiesībām, vēlēšanu un politisko partiju regulējumu, organizē sadarbību starp konstitucionālajām tiesām. Citastarp Venēcijas komisija atbalsta Satversmes tiesas organizēto konferenci “Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības iesniedzējs”, kas notiks šā gada 6.novembrī.