Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies starptautiskajā kongresā

14.10.2016.

Šodien, 14. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir devies uz Rēgensburgu, lai piedalītos Rēgensburgas Universitātes organizētajā starptautiskajā kongresā “Konstitucionālā tiesvedība un politika”. Kongresa priekšlasījumos un diskusijās iesaistīsies tiesneši un tiesību zinātnieki no vairākām Eiropas valstīm.

Aldis Laviņš kongresam ir sagatavojis priekšlasījumu, kurā viņš analizēs tiesību, īpaši konstitucionālo tiesību un politikas mijiedarbību un konstitucionālās kontroles nozīmi šajā procesā. Tāpat runā plānots pievērst uzmanību tiesisko un politisko jautājumu nošķiršanas problemātikai un konstitucionālo tiesu aktīvisma robežām.