Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies kongresā

12.05.2014.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir devies uz Vīni, kur viņš šonedēļ piedalīsies Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konferences kongresā.

Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konference ir organizācija, kas apvieno Eiropas valstu konstitucionālās (vai līdzīgas kompetences) tiesas. Organizācijas mērķis ir uzturēt regulārus kontaktus starp tiesām, veicināt pieredzes apmaiņu, stiprināt tiesu neatkarību un attīstīt cilvēktiesību izpratni.

Reizi trijos gados Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konference rīko kongresu par jautājumiem, kas ir aktuāli konstitucionālo tiesu darbā. Šī gada kongresa tēma ir „Eiropas konstitucionālo tiesu sadarbība: pašreizēja situācija un attīstība”.