Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies konferencē Diližanā

04.10.2012.

Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir devies uz Armēnijas pilsētu Diližanu, kur viņš 5. un 6. oktobrī piedalīsies starptautiskajā konferencē „Konstitucionālo tiesu un citu institūciju sadarbība konstitucionālo tiesu nolēmumu izpildes nodrošināšanā”. Konferencē Gunārs Kūtris uzstāsies ar priekšlasījumu „Satversmes tiesas un citu institūciju sadarbība Satversmes tiesas nolēmumu izpildē”. Viņš arī vadīs vienu no konferences sadaļām.

Konferences apskatāmo tēmu lokā ietilpst tādi aktuāli konstitucionālās tiesvedības jautājumi kā:

  • konstitucionālo tiesu nolēmumu ietekme uz likumdošanas procesu,
  • tiesu dialogs,
  • varas dalīšana,
  • konstitucionālo tiesu nolēmumu izpildes garantijas,
  • nolēmumu izpildes vai neizpildes sekas.

Par šīm tēmām runās Eiropas konstitucionālo tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši. Konferences dalībnieku vidū ir Bulgārijas, Lietuvas, Slovākijas, Serbijas, Polijas un citu Eiropas valstu tiesneši, citu tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji, tiesību zinātnieki, Eiropas komisijas “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas Komisija) pārstāvji.

Konferenci rīko Armēnijas Republikas Konstitucionālā tiesa sadarbībā ar Venēcijas komisiju un Vācijas Sabiedrību starptautiskai sadarbībai.