Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies konferencē

22.10.2014.

https://www.satv.tiesa.gov.lv/en/articles/504/Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ir devies uz Erevānu, kur viņš piedalīsies starptautiskajā konferencē „Cilvēka cieņas konstitucionālais statuss”. Aldis Laviņš konferencē uzstāsies ar priekšlasījumu „Cilvēka cieņas konstitucionālais statuss: Satversmes tiesas judikatūra”, kurā viņš raksturos cilvēka cieņas aizsardzību gan Satversmē, gan Satversmes tiesas praksē. Satversmes tiesas priekšsēdētājs vadīs vienu no konferences darba sesijām.

Konferenci organizē Armēnijas Republikas Konstitucionālā tiesa sadarbībā ar vairākām starptautiskajām organizācijām. Konferences dalībnieku vidū ir konstitucionālo tiesu tiesneši un tiesību zinātnieki no daudzām Eiropas un Āzijas valstīm. Konferences priekšlasījumi lielākoties veltīti cilvēka cieņas aizsardzības nacionālajā līmenī.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa priekšslasījums [angļu valodā] pieejams šeit.