Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās vasaras skolā Kirgizstānā

14.07.2016.

No 11. līdz 15. jūlijam Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš atrodas vizītē Kirgizstānā, kur notiek Konstitucionālisma vasaras skola likumdošanas institūciju un Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas darbiniekiem, kā arī advokātiem un juristiem. Aldis Laviņš vasaras skolā dalās zināšanās un pieredzē dažādos konstitucionālo tiesību jautājumos, stāsta par Latvijas un starptautisko pieredzi tādos jautājumos kā likumdevēja līdzdalība konstitucionālās tiesvedības procesā tā dažādās procesa stadijās, konstitucionālās tiesas nolēmumu izpilde, apstrīdētās normas konstitucionalitātes izvērtēšana.

Vasaras skola organizēta sadarbībā ar Sorosa fondu Kirgizstānā, Eiropas Savienības projektu un Vācijas Starptautiskās sadarbības aģentūru (GIZ). Mācībās kā lektori piedalās arī Kirgizstānas Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas tiesneši.