Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās latviešu dziesmu svētkos Eslingenā

20.06.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņs no 16. jūnija līdz 19. jūnijam uzturējās Vācijas pilsētā Eslingenā, lai piedalītos latviešu dziesmu svētkos “Eslingenas Dziesmu svētkiem 75”.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš deju kolektīva “Baloži’ sastāvā piedalījās Eslingenas Dziesmu svētku pasākumos, kuros godināja diasporas latviešu koru kustības un dejošanas tradīcijas 75. gadskārtu.

Eslingenas Dziesmu svētkos piedalījās teju 900 dalībnieki no 56 mākslinieciskām kopām – 22 kori, 20 deju kolektīvi, folkloras kopas un teātri no 15 Eiropa valstīm, tai skaitā 15 kolektīvi no Latvijas. Četru dienu svētku programmā tika iekļauti daudzveidīgi pasākumi – koru un deju kopu uzstāšanās un vienošanās lielkoncertā, kā arī gājiens, individuālās uzstāšanās pilsētas laukumos un ielās, kokļu koncerts, garīgās mūzikas koncerts, meistarklases, dažādi lasījumi, folkloras pasākumi, amatierteātru izrādes.

Eslingena joprojām ir tilts, kas savieno pagātni un nākotni, nodrošina paaudžu dialogu, pulcējot kopā latviešus no visas pasaules.

“Eslingenas dziesmu svētkiem – 75” godina pirmos un Vācijas latviešu bēgļu nometnēs lielākos trimdas dziesmu svētkus, kas notika 1947. gadā Eslingenā. Pēc kara tur tika izmitināti ap 6000 latviešu bēgļu. Eslingenes nometnes aktīvā sabiedriskā dzīve sniedza būtisku ieguldījumu valsts nepārtrauktības nodrošināšana un latviskās dzīvesziņas izkopšanā.

Vienlaicīgi ar šiem svētkiem tiks ieskandināti nākamvasar gaidāmie XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki.