Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas organizētajā seminārā

25.01.2013.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris šodien piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas organizētajā seminārā „Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību Konvencijas piemērošana ekonomiskās krīzes laikā” Strasbūrā.

Ekonomiskā krīze ir likusi konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību juristiem diskutēt un meklēt risinājumus, kā saskaņot valsts ierobežotos resursus ar konstitūcijās un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos garantētām tiesībām. Arī Satversmes tiesai krīzes laikā ir bijis īpaši rūpīgi jāmeklē līdzsvars starp personu tiesībām un valsts finansiālajām iespējām.

Seminārā laikā ir paredzēti gan zinātniski priekšlasījumi par semināra tēmu, gan praktiskas diskusijas un dalīšanās pieredzē.