Satversmes tiesas priekšsēdētājs ir ticies ar Valsts Prezidentu

26.06.2015.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš šodien ir ticies ar Valsts Prezidentu Andri Bērziņu.

Vizītes laikā Satversmes tiesas priekšsēdētājs ar Valsts prezidentu pārrunāja ar Satversmes tiesas darbību saistītos jautājumus, aktuālos tiesiskuma jautājumus, kā arī Valsts Prezidenta pilnvaru laikā paveikto tiesību sistēmas pilnveidošanas un tiesiskuma stiprināšanas jomā.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs informēja Valsts Prezidentu par aktualitātēm Satversmes tiesas starptautiskajā sadarbībā un pievērsa uzmanību Satversmes tiesas attīstības vīzijai un plānotajām strukturālajām reformām. Sarunas dalībnieki pārrunāja Valsts Prezidenta un Satversmes tiesas sadarbības jautājumus, atzīmējot, ka līdzšinējā sadarbība ir bijusi veiksmīga un produktīva.