Satversmes tiesas priekšsēdētājs dosies uz sanāksmi Vīnē

07.09.2012.

Svētdien, 2012. gada 9. septembrī Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dosies uz Austrijas galvaspilsētu Vīni, kur viņš piedalīsies Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konferences 16. kongresa sagatavošanas sanāksmē.

Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konference ir organizācija, kas sevī apvieno Eiropas konstitucionālo tiesu vai konstitucionālās uzraudzības orgānu pārstāvjus no 40 valstīm. Tā organizē kongresus konstitucionālo tiesību jautājumus, kā arī veicina informācijas un viedokļu apmaiņu Konferences biedru starpā. Tāpat Konference darbojas tiesu varas neatkarības stiprināšanas laukā, apzinoties, ka tiesu varas neatkarība ir būtisks demokrātijas un tiesiskuma elements.

Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konference dibināta 1972. gadā un sākotnēji tajā ietilpa Vācijas, Austrijas, Itālijas un Dienvidslāvijas pārstāvji. Šobrīd bez Konferences pilntiesīgiem biedriem tajā novērotāju statusā darbojas pārstāvji no Izraēlas, Kazahstānas, Mongolijas, u.c.

Nākamais Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konferences 16. kongress notiks 2014. gadā Vīnē. Sagatavošanas sanāksmē ir paredzēts apspriest tā organizācijas un satura jautājumus.