Satversmes tiesas priekšsēdētājs dosies uz Bausku

09.11.2016.

Satversmes tiesa, svinot savu 20 gadu jubileju, turpina piedāvāt priekšlasījumus par Satversmes tiesas darbu.

Rīt, 10. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ar savu priekšlasījumu dosies uz Bauskas 1. ģimnāziju, kur viņš runās ar vidusskolēniem.

Priekšlasījumā vispirms tiek pievērsta uzmanība valsts varas uzbūves un tiesību sistēmas pamatprincipiem. Runājot par Satversmes tiesas darbu, uzsvars tiek likts uz pamattiesību aizsardzības iespējām, kā arī interesantākajām Satversmes tiesas lietām un atziņām. Visbeidzot skolēniem ir iespēja izvaicāt viesi par personīgo pieredzi jurista un tiesneša darbā.

Satversmes tiesa ir atvērta sadarbībai ne vien ar skolām, bet arī ar pašvaldībām, valsts iestādēm, augstskolām, bibliotēkām, domnīcām un citiem interesentiem. Interesi par iespēju sarīkot priekšlasījumu var pieteikt, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv.