Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas komandējumā uz Bukaresti

14.10.2010.

Šodien, 14.oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir devies uz Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, kur viņš piedalīsies Eiropas konstitucionālo tiesu konferences 15.kongresa sagatavošanas sanāksmē.

Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konferenci 1972.gadā dibināja Vācijas, Austrijas, Itālijas un Dienvidslāvijas konstitucionālās tiesas, taču šobrīd tajā darbojas pārstāvji no 39 Eiropas konstitucionālajām tiesām. Viens no Konferences dibināšanas nolūkiem bija, organizējot regulārus kongresus, veicināt informācijas un viedokļu apmaiņu Konferences biedru starpā un tādā veidā attīstīt konstitucionālās tiesības un tiesu praksi. Kongresi notiek reizi trijos gados un tajos tiek apskatīti gan atsevišķi konstitucionālo un cilvēktiesību jautājumi, gan tiesību teorijas problēmas, gan dažāda līmeņa tiesu un citu institūciju mijiedarbība. Pēdējais kongress notika pagājušajā gada jūnijā Viļņā un tā tēma bija „Likuma roba problēmas konstitucionālajā tiesvedībā”.

Nākamais Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konferences kongress notiks 2011.gadā Bukarestē. Sagatavošanas sanāksmē ir paredzēts apspriest tā organizācijas un satura jautājumus. Sanāksmes laikā ir arī paredzēts apspriest Vispasaules Konstitucionālo Tiesu Konferences (dibināta šā gada janvārī pirmajā vispasaules konstitucionālo tiesu sanāksmē) statūtu projektu.