Satversmes tiesas priekšsēdētājs ar Valsts prezidentu pārrunā Satversmes tiesas spriedumu izpildes jautājumus un Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātes

26.07.2023.

26. jūlijā Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču Rīgas pilī, lai pārrunātu Satversmes tiesas spriedumu izpildes jautājumus un Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātes.

Valsts prezidents pauda pārliecību, ka Satversmes tiesas īstenotā konstitucionālā kontrole ir likuma varas, tiesiskuma un demokrātijas ilgtspējas garants Latvijā. Tādēļ jo īpaši svarīgi nodrošināt, ka Satversmes tiesai ir nepieciešamie resursi konstitucionālās kontroles īstenošanai un ka tiek pienācīgi izpildīti visi Satversmes tiesas spriedumi.

Lai gan Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, tostarp tiesām un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām, tomēr šobrīd likums neregulē Satversmes tiesas sprieduma izpildes procesu. Ņemot vērā, ka konstitucionālās kontroles efektivitāte cieši saistīta ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi, Valsts prezidents ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju apsprieda līdzšinējo Satversmes tiesas spriedumu izpildes praktisko īstenošanu, kā arī iespējamo pilnveidi.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs sarunā vērsa uzmanību uz to, ka Satversmes tiesas spriedumu izpilde rada izaicinājumus gadījumos, kad likumdevējam tiek dots laiks, lai tas izvērtētu, kā vislabāk līdzsvarot dažādas tiesības un intereses. “Šajā gadījumā vislielākā nozīme piešķirama savlaicīgai un visaptverošai politiskai diskusijai, meklējot optimālāko un Satversmei atbilstošāko risinājumu, kas ir likumdevēja kompetences jautājums. Nevar apgalvot, ka kādā no gadījumiem risinājuma meklēšana Satversmes tiesas sprieduma izpildei no Saeimas un valdības puses nebūtu notikusi, tomēr reizēm tas darīts novēloti, līdz ar to padziļinātai diskusijai parlamentā pietrūcis laika un izpētes dziļuma. Ar Valsts prezidentu esam vienisprātis, ka konstitucionālo orgānu ciešāka sadarbība var sekmēt Satversmes tiesas spriedumu efektīvāku izpildi, tostarp pašai tiesai turpinot skaidrot savos spriedumos izteiktās atziņas. Ir nepieciešama stingrāka likumdevēja uzraudzība pār termiņiem, kādos par attiecīgo likumprojektu atbildīgā ministrija to sagatavo un iesniedz Saeimā, lai deputāti par to nebūtu informēti pēdējā brīdī un būtu iespējamas jēgpilnas diskusijas par likumprojektu,” uzsvēra Aldis Laviņš.

Informācijas avots:
Valsts prezidenta kanceleja;
Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļa

Foto: Ilmārs Znotiņš