Satversmes tiesas priekšsēdētājs apmeklēja Eiropas Cilvēktiesību tiesu

02.02.2015.

2015. gada 29. un 30. janvārī Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalījās Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) rīkotajā seminārā „Subsidiaritāte: monētas divas puses”.

Seminārā ar priekšlasījumiem uzstājās ECT tiesnese Angelika Nusbergere un Pols Lemens, kā arī Itālijas Konstitucionālas tiesas tiesnesis Sabino Kasēze un Francijas Konstitucionālās padomes viceprezidents Žans Marks Sovē. Priekšlasījumos un diskusijās uzmanība tika pievērsta Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (turpmāk – Konvencija) paredzēto mehānismu lomai cilvēktiesību aizsardzībā, kā arī nacionālo tiesu vietai un nozīmei.

Konvencijas pamattekstā nav ietverts pienākums ievērot subsidiaritātes principu[1], tomēr šis princips izriet no Konvencijas 13. panta, kas paredz valsts pienākumu nodrošināt Konvencijas garantēto cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību. Turklāt subsidiaritātes princips tiek minēts Konvencijas 15. protokolā[2], uzsverot valstu atbildību cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanā.

Priekšlasījumos tika analizēti ECT un valstu „dalītās atbildības” jautājumi, proti, jautājumi par valsts un ECT kompetences robežām, īpašu uzmanību pievēršot procesuālajiem jautājumiem, kā arī nacionālo tiesu un konstitucionālās kontroles institūciju darbam.

 Semināra dalībnieki arī apmeklēja svinīgo ECT juridiskā gada atklāšanas sēdi.

_________________________________________________________

[1] Subsidiaritātes princips paredz, ka publiskās varas pienākumus pēc iespējas realizē tā vara, kas atrodas vistuvāk personai.

[2] Protokols vēl nav stājies spēkā.