Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš tiekas ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli

12.04.2022.

Vakar, 11. aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš tikās ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, lai tiesu dialoga ietvaros pārrunātu sadarbības jautājumus.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs un Eiropas Savienības Tiesas tiesnese atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību starp Satversmes tiesu un Eiropas Savienības Tiesu, it īpaši rīkojot kopīgus seminārus un konferences. Tiesu dialogam Eiropas tiesiskajā telpā ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību aizsardzību.

Tikšanās laikā abas puses pārrunāja divpusējo sadarbību starp Satversmes tiesu un Eiropas Savienības Tiesu, un bija vienisprātis par nepieciešamību šo sadarbību stiprināt.

Tiesu dialoga ietvaros pieaug tiesu atziņu savstarpējā izmantošana. Satversmes tiesa regulāri vēršas Eiropas Savienības Tiesā, piemēro un izmanto tās nolēmumus. Lai uzturētu aktīvu dialogu, puses vienojās organizēt divpusējo vizīti Satversmes tiesas tienešiem un Eiropas Savienības Tiesas tiesnešiem. Vienlaikus Satversmes tiesas priekšsēdētājs atbalstīja Eiropas Savienības Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles rosināto priekšlikumu organizēt pieredzes apmaiņas vizīti tiesu darbiniekiem.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš informēja arī par pasākumiem, kas plānoti, lai godinātu Latvijas Republikas Satversmes simto gadskārtu un Satversmes tiesas 25. jubileju. Satversmes tiesas priekšsēdētājs A. Laviņš īpaši izcēla septembrī gaidāmo Satversmes tiesas starptautisko konferenci “Ilgtspēja kā konstitucionāla vērtība: nākotnes izaicinājumi”, lai veidotu aktīvu dialogu ar ārvalstu konstitucionālajām tiesām, līdzdarbojoties tiesiskuma telpas stiprināšanā Eiropā. Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele atsaucās Satversmes tiesas aicinājumam piedalīties ar priekšlasījumu šajā konferencē. Tikšanās laikā puses vienojās arī turpināt starpdisciplināro diskusiju ciklu “Sarunas par Latviju”.

Foto: Satversmes tiesa.