Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš starptautiskā konferencē Kosovā uzsver valstu konstitucionālās identitātes nozīmi demokrātijas un tiesiskuma aizsardzībā Eiropā

25.10.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins no 22. oktobra līdz 25. oktobrim Prištinā piedalījās Kosovas Republikas Konstitucionālās tiesas konferencē “Konstitucionālo tiesu loma demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma aizsardzībā un stiprināšanā” (“The Contribution of Constitutional Courts in Protecting and Strengthening Fundamental Values of Democracy, Rule of Law, and Fundamental Human Rights and Freedoms”). Aldis Laviņš uzstājās ar ziņojumu par konstitucionālo tiesu lomu Eiropas Savienības un starptautisko tiesību līdzsvarošanā ar valsts konstitucionālo identitāti.

Satversmes tiesa sniedz atbalstu Kosovas tiesību sistēmas integrācijai vienotas Eiropas tiesiskajā telpā, citstarp daloties ar savu pieredzi dialogā ar Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Ņemot vērā, ka aizvadītā gada nogalē Kosova iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā, Aldis Laviņš priekšlasījuma ievadā apsveica Kosovas Konstitucionālās tiesas kolēģus šajā zīmīgajā notikumā un uzsvēra nepieciešamību analizēt, kā konferencē aplūkotās vērtības savā praksē aizsargā Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālās tiesas.

Dalība Eiropas Savienībā nozīmē vienotību dažādībā, ko raksturo arīdzan katras dalībvalsts konstitucionālā identitāte. Pēdējā desmitgadē Latvijā ir notikušas plašas diskusijas par Satversmes negrozāmo kodolu, atzīstot, ka to veido tādas konstitucionālās vērtības kā tiesiskums, valsts valoda un cilvēka pamattiesības. Šo Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība garantē Latvijas nācijas pastāvēšanu, tādējādi veidojot mūsu valsts konstitucionālo identitāti.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs akcentēja, ka gan Eiropas Savienības, gan starptautiskās tiesības respektē valstu konstitucionālās identitātes. Kā piemēru dialogam, konkretizējot valsts konstitucionālo identitāti, Aldis Laviņš minēja lietu Nr. 2020-33-01 par ierobežojumiem privātajām augstskolām īstenot studiju programmas svešvalodās. Pēc Satversmes tiesas lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu Eiropas Savienības Tiesa secināja, ka valsts valodas aizsardzība var attaisnot uzņēmējdarbības un darījumdarbības brīvības ierobežojumus. Secīgi Satversmes tiesa atzina, ka sabiedrības ieguvums no komersanta pamattiesību ierobežojuma ir lielāks nekā nelabvēlīgās sekas, kas rodas privātajām augstskolām saistībā ar to tiesību veikt komercdarbību ierobežojumu. Šī lieta ir uzskatāms piemērs tam, ka valsts konstitucionālā identitāte var harmoniski pastāvēt līdzās prasībām, kas izriet no Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma.

“Valstu konstitucionālās identitātes un kopējās Eiropas vērtības ir savstarpēji papildinoši elementi, kas veicina nevis šķelšanos, bet ļauj panākt līdzsvaru, piemērojot nacionālās tiesības, Eiropas Savienības tiesības un starptautiskās tiesības demokrātijas un tiesiskuma aizsardzībai,” uzsvēra Aldis Laviņš.

Konference tika rīkota Kosovas Republikas Konstitucionālās tiesas dibināšanas 14. gadadienas svinību ietvaros. Tajā piedalījās tiesneši un tiesību eksperti no pasaules konstitucionālajām un augstākajām tiesām, Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas Komisijas) un dažādām pasaules augstskolām.

 

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzstājas ar ziņojumu konferencē “Konstitucionālo tiesu loma demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma aizsardzībā un stiprināšanā”. Foto: Kosovas Republikas Konstitucionālā tiesa.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzstājas ar ziņojumu konferencē “Konstitucionālo tiesu loma demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma aizsardzībā un stiprināšanā”. Foto: Kosovas Republikas Konstitucionālā tiesa.

 

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins un Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Foto: Kosovas Republikas Konstitucionālā tiesa.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins un Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Foto: Kosovas Republikas Konstitucionālā tiesa.