Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Lietuvas Konstitucionālās tiesas svinīgajā tiesnešu rotācijas pasākumā

16.03.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš 16. martā Viļņā piedalījās Lietuvas Konstitucionālās tiesas svinīgajā tiesnešu rotācijas pasākumā, kā arī pārrunāja abu tiesu judikatūras aktualitātes un turpmāko dialogu.

Divpusējās tikšanās ietvaros Aldis Laviņš akcentēja: “Lietuviešu kolēģi turpina būt mūsu uzticamākais atbalsta plecs starptautiskā dialoga ietvaros jau kopš 2000. gada, kad Cēsīs norisinājās Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu pirmā konference “Konstitucionālā jurisdikcija Lietuvā un Latvijā”. Pateicoties mūsu visciešākajai sadarbībai un abu konstitucionālo tiesu dažādu paaudžu tiesnešu pēctecīgam darbam, pašlaik kopā atrodamies Eiropas tiesiskās domapmaiņas centrā, rīkojam nozīmīgus starptautiskus forumus un esam uzticami sadarbības partneri Eiropas tiesiskajā telpā.”

Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājas Danutes Jočienes pilnvaru pēdējā dienā Satversmes tiesas priekšsēdētājs sevišķi uzsvēra viņas ieguldījumu efektīva dialoga stiprināšanā ar Satversmes tiesu. Danute Jočiene 2023. gadā saņēma Satversmes tiesas Izcilības rakstu, kā arī bija tiesas gada atklāšanas svinīgās sēdes goda viešņa. Tieši pēc viņas ierosinājuma Satversmes tiesa tika apstiprināta Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā.

Divpusējās tikšanās laikā tika arīdzan pārrunātas Latvijas un Lietuvas konstitucionālo tiesu judikatūras būtiskākās atziņas 2022. gadā, kā arī ieskicēts tas, kādas konstitucionālo tiesību attīstības tendences un tiesvedības aktualitātes abas valstis varētu sagaidīt šogad. Tikšanās ietvaros tiesneši atskatījās uz pēdējiem starptautiskās sadarbības pasākumiem un vienojās par turpmāko dialogu gan divpusējā formātā, gan arī maija izskaņā paredzēto visu trīs Baltijas valstu tiesu, kuras ikdienā skata konstitucionālo tiesību jautājumus, tikšanos Tartu. Pieredzes apmaiņas plānos ietilpst ne tikai sadarbība tiesnešu, bet arī darbinieku starpā, kuras ietvaros apmācības vizītes norisinās katru gadu.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs pateicās līdzšinējam Lietuvas Konstitucionālās tiesas sastāvam par darbu savas valsts pamatlikuma sardzē un Lietuvas cilvēku pamattiesību garantēšanā, kā arī par Latvijas un Lietuvas konstitucionālo tiesu divpusējās sadarbības tradīciju rūpīgu izkopšanu gadu no gada.

Pēcpusdienā Lietuvas Republikas Seims par Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem apstiprināja Stasi Šedbaru (Stasys Šedbaras), Tomasu Davuli (Tomas Davulis) un Aurēliju Gutkausku (Aurelijus Gutauskas). Tādējādi rotācijas ietvaros līdz ar pilnvaru beigām tiesneša amatus atstāja Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute Jočiene (Danutė Jočienė), tiesneši Elvīra Baltutīte (Elvyra Baltutytė) un Vitauts Greičus (Vytautas Greičius).

Satversmes tiesas priekšsēdētājs svinīgajā pasākumā jaunajiem tiesnešiem novēlēja stiprināt demokrātiskas tiesiskas valsts vērtības un veicināt dialogu ar sabiedrību, kā arī turpināt tiesas veiksmīgo starptautisko sadarbību.

Satversmes tiesa un Lietuvas Konstitucionālā tiesa sadarbojas, lai veicinātu kopīgu izpratni par pamattiesību un demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību aizsardzību. Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas kopīgās konferences un vizītes ir ilggadēja tradīcija, kas tiek kopta jau kopš 2000. gada.

 

Foto: Lietuvas Konstitucionālā tiesa.