Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš atgriezies no Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja 20. sēdes

13.03.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins 10. un 11. martā piedalījās Eiropas Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija) 134. plenārsēdē un Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja 20. sēdē, kurā Satversmes tiesa pārstāvēja Eiropas konstitucionālo tiesu intereses, meklējot risinājumus starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanai.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsver: “Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences galvenais uzdevums ir veicināt taisnīgumu kā demokrātijas, cilvēktiesību aizsardzības un tiesiskuma galveno elementu. Tomēr pašlaik pastāvošie tiesību virsvadības apdraudējumi pasauli var ievest haosā. Tāpēc šā brīža ģeopolitiskajā situācijā pasaules konstitucionālo tiesu saime nevar palikt statista lomā – tai ir jāuzsver nepieciešamība atjaunot mieru un starptautisko tiesisko kārtību.”

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja 20. sēdes dalībnieki vienojās turpināt darbu pie Satversmes tiesas sagatavotā rezolūcijas projekta par to, kā pasaules konstitucionālo tiesu saime iesaistīsies tiesiska risinājuma meklēšanā tam, lai atjaunotu mieru un starptautisko tiesisko kārtību, izveidojot efektīvu mehānismu, kādā tiek izvērtēta personu atbildība par starptautisko tiesību pārkāpumiem, agresijas noziegumu, kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci.

Eiropas Komisija par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija) ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Venēcijas komisijas loma ir sniegt tiesisku atbalstu tās dalībvalstīm un it īpaši palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesisko un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai pieredzei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā.

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference apvieno vairāk nekā 100 konstitucionālās tiesas, padomes un augstākās tiesas no Eiropas, Amerikas, Āfrikas, Āzijas, Austrālijas un Okeānijas. Tās dienaskārtības virsmērķis ir taisnīguma nodrošināšana, aplūkojot konstitucionālās kontroles, demokrātijas attīstības un pamattiesību aizsardzības problēmjautājumus dažādās pasaules valstīs. Pasaules konference ir visaugstākā līmeņa platforma konstitucionālās justīcijas jomā. Kopš 2022. gada 6. oktobra Satversmes tiesa ir Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences izpildinstitūcijas – Biroja – sastāvā.