Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas notiks 28. oktobrī

15.10.2020.

Trešdien, 28. oktobrī, plkst. 10.00 sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas.

Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā.

Tiešraide no tiesas sēdes būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas Youtube kontā:

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks palīdz Satversmes tiesas priekšsēdētājam pildīt amata pienākumus un aizstāj Satversmes tiesas priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.

Kā ziņots iepriekš, 14. oktobrī Satversmes tiesas sēdē notika Satversmes tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas. Par Satversmes tiesas priekšsēdētāju tiesneši no sava vidus vienbalsīgi ievēlēja Satversmes tiesas priekšsēdētajas vietnieci Sanitu Osipovu. Priekšsēdētājas amatu viņa pildīs līdz 2021. gada 17. augustam, līdz izbeigsies Satversmes tiesas tiesneša amata pilnvaras.

Vēlēšanu process

Vēlēšanas notiek atklātā tiesas sēdē. Tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātus izvirza sēdes laikā. Ikviens kandidāts paziņo, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku uz trim gadiem no sava vidus ievēlē Satversmes tiesas tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Atbilstoši Satversmes tiesas likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, – tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.

Ja vēlēšanu pēdējā kārtā netiek iegūts nepieciešamais balsu skaits vai ja izvirzīts tikai viens attiecīgā amata kandidāts un viņš neiegūst ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, kandidātu izvirzīšana sākas no jauna. Par kandidātiem var atkārtoti izvirzīt arī tiesnešus, kuri bija izvirzīti iepriekšējās vēlēšanu kārtās un neieguva nepieciešamo balsu skaitu.